Dysgu a Byw yng Nghasnewydd

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 19/06/2017 10:00 - 14:00
Lleoliad: Newport Central Library
Cyfeiriad: John Frost Square, , Casnewydd,
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Bydd rhaglen o weithgareddau i hyrwyddo dysgu at draws y ddinas yn canolbwyntio at ddysgu, gwaith ac iechyd. Bydd y gweithgareddau yn cynnwys:

  • hyfforddiant cyn-mynediad (seiliedig at graffeg) at gyfer hylendid/diogelwch bwyd ac iechyd a diogelwch
  • sgiliau galwedigaethol – rhaglen Camau i Waith, cynhwysiant digidol, hyrwyddo hyfforddiant at gyfer ymddiriedolwyr a chyfleoedd gwirfoddoli
  • gweithdai sgiliau ymarferol, plymio a theilsio
  • sgiliau cyfweld
  • garddio
  • sgiliau bywyd at gyfer oedolion gydag anawsterau dysgu
  • gwybodaeth at brentisiaethau