Diwrnod Datblygu Tîm

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 22/06/2017 09:30 - 03:30
Lleoliad: Glyncornel Llwynypia
Cyfeiriad: Glyncornel House, Tonypandy, Rhondda Cynon Taf, CF40 2JF
Uchafswm Nifer Mynychwyr: 12

Anelwyd at aelodau hyn o staff.

Sgiliau a gaiff eu profi aa’u datblygu:

  • Gwaith Tîm
  • Cyfathrebu
  • Gwrando
  • Datrys Problemau
  • Negodi
  • Gwneud Penderfynaidau

Deilliannau

Ymdeimlad o gyflawni

Gwella hunanhyder

Gwella perthynas waith gyda chydweithwyr

Gwella’r holl sgiliau uchod y byddant yn gweithio arnynt

Chwalu unrhyw rwystrau