Diwrnod Datblygu Tîm

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 21/06/2017 09:30 - 03:30
Lleoliad: Glyncornel Llwynypia
Cyfeiriad: Glyncornel House, Tonypandy, Rhondda Cynon Taf, CF40 2JF
Uchafswm Nifer Mynychwyr: 12

Mae’r diwrnod yn cynnwys cydweithio fel tîm i gwblhau tasgau. Rhoddir tasgau datrys problem a bydd yn rhaid i bawb gyfathrebu gyda’i gilydd i wneud y tasgau, gan adeiladu hunanhyder a pherthynas.

Gall aelodau tawel y tîm fod ag awgrym ac nad oes neb yn gwrando arnynt ond gall eu hawgrym fod yr un cywi ri ddatrys y broblem, felly mae’n hanfodol dysgu gwrando at farn pobl eraill a fod gan bawb hawl i fynegi barn. Adeiladu sgiliau gwrando.