Diwrnod Clai: Potiau a Dalwyr Syml

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 21/06/2017 11:00 - 23/05/2017 01:00
Lleoliad: Merthyr, Garth newydd court
Cyfeiriad: Merthyr, Garth Newydd Court, Merthyr, Merthyr Tudful, CF47 8PY.
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Sgiliau cyfathrebu a ddefnyddir o fewn cyd-destun gweithgareddau crefft i annog cyfranogwyr newydd i alw heibio, cymryd rhan mewn sesiwn a chwrdd â thiwtoriaid. Mae prosiect Learning 4 Life yn cefnogi pobl ifanc sy’n wynebu rhwystrau sylweddol i ddysgu a chyflawniad, drwy wella eu sgiliau sylfaenol, sgiliau cyflogadwyedd a sgiliau bywyd.