Diwrnod Clai: Potiau a Dalwyr Syml

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 20/06/2017 10:00 - 01:00
Lleoliad: Cwmbran Centre
Cyfeiriad: Cwmbran Centre for Young People, Cwmbran, Torfaen, NP44 1QS
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Sgiliau cyfathrebu a ddefnyddir mewn cyd-destun gweithgareddau crefft, i annog pobl newydd i alw heibio, cymryd rhan mewn sesiwn a chwrdd â thiwtoriaid. Mae prosiect Learning 4 Life yn cefnogi pobl ifanc sy’n wynebu rhwystrau sylweddol i ddysgu a chyflawniad drwy wella eu sgiliau sylfaenol, sgiliau cyflogadwyedd a sgiliau bywyd.