Diwrnod Blasu Sgiliau Cyflogadwyedd

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 21/06/2017 10:00 - 14:00
Lleoliad: Bridgend Job Centre
Cyfeiriad: Market St, Bridgend CF31 1LJ, Bridgend, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1LJ
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Diwrnod gwybodaeth galw heibio Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd yn cynnwys gweithdai blasu, CVs, ffurflenni cais a pharatoi am gyfweliadau.