Diwrnod Amgueddfa

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 21/06/2017 11:00 - 01:00
Lleoliad: Learning 4 Life Cardiff Llamau
Cyfeiriad: 23 Cathedral Road, Cardiff, Caerdydd, CF11 9JG
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Sgiliau cyfathrebu a ddefnyddir o fewn cyd-destun gweithgareddau crefft i annog cyfranogwyr newydd i alw heibio, cymryd rhan mewn sesiwn a chwrdd â thiwtoriaid. Mae prosiect Learning 4 Life yn cefnogi pobl ifanc sy’n wynebu rhwystrau sylweddol i ddysgu a chyflawniad, drwy wella eu sgiliau sylfaenol, sgiliau cyflogadwyedd a sgiliau bywyd