Diwrnod Agored Sesiynau Blasu Gwyl Dysgu

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 21/06/2017 10:00 - 15:00
Lleoliad: Canolfan Ni, Corwen
Cyfeiriad: Canolfan Ni, Corwen, Sir Ddinbych, LL210DP
Uchafswm Nifer Mynychwyr: 60

Rydym yn cynnal Diwrnod Agored at gyfer trigolion Corwen i ddod a dysgu am y gwasanaethau a gynigiant yn eu hardal leol, drwy sesiynau blasu gan nifer o sefydliadau. Gydd y digwyddiad yn rhad ac am ddim i bawb ei fynychu a byddwn yn darparu lluniaeth i bawb.

Cyfarwyddiadau Arbennig

N/A