Digwyddiad Iechyd a Llesiant

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 23/06/2017 10:00 - 14:00
Lleoliad: Ebbw Vale Learning Action Centre
Cyfeiriad: James Street, Ebbw Vale, Balenau Gwent, NP23 4JG
Uchafswm Nifer Mynychwyr: 200

Iechyd a Llesiant/Wythnos Addysg Oedolion

Sesiynau blasu am ddim yn: Cydganu gyda Goldies; Dosbarth dawns Ann Brankley; Defnyddio iPad; Cymorth Cyntaf; Yoga ac ymlacio; Cynnal a chadw Cyfrifiadur.

Holwch eich Canolfan Dysgu Gweithredol leol pa gyrsiau a chlybiau sydd ar gael.

Triniaethau am ddim: Tylino Pen Indiaidd; Aromatherapi; Adweitheg; Ewinedd Gel.

Dewch i gwrdd â rhai o’ch darparwyr gwasanaeth a sefydliadau lleol.

Cerddoriaeth fyw gan Rhythm & Ukes.

Raffl I godi arian at gyfer Hosbis y Cymoedd.