Delio gyda Diod – ‘Oedolion a Phroblemau Alcohol’

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 19/06/2017 09:30 - 04:15
Lleoliad: Conwy
Cyfeiriad: Conwy Council, , Conwy,
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Mae’r cwrs un-dydd hwn yn rhoi trosolwg cynhwysfawr o’r materion yn ymwneud â phroblemau alcohol ymysg oedolion. Mae’r cwrs yn edrych at effaith alcohol ar iechyd corfforol a meddwl yn ogystal ag edrych ar y materion ymarferol o gefnogi cleientiaid sy’n profi dibyniaeth ar alcohol. Mae’r cwrs hefyd yn dadansoddi’r gwahanol opsiynau sydd ar gael i gleientiaid sydd eisiau goresgyn a chael adferiad o fod yn gaeth i alcohol.

Mae’r cwrs yn addas ar gyfer yr holl staff sydd angen dealltwriaeth well o’r materion yn ymwneud â dibyniaeth ar alcohol a sut y gallant gynorthwyo eu cleientiaid yn well.

 

Cyfarwyddiadau Arbennig

Closed session