Cymhorthfa Cyfryngau Cymdeithasol

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 19/06/2017 18:00 - 19:00
Lleoliad: Tramshed Tech
Cyfeiriad: D, Pendyris Street, Cardiff, Caerdydd, CF11 6BH
Uchafswm Nifer Mynychwyr: 20

Dewch i gwrdd â Prab, ein meddyg ac arbenigwr cyfryngau cymdeithasol.

Os hoffech ddysgu am fanteision a defnyddio cyfryngau cymdeithasol yna mae’r gweithdy hwn at eich cyfer chi. Bydd y gweithdy yn cyflwyno ystod o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol a bydd y sawl sy’n cymryd rhan yn ymchwilio sylfeini sut maent yn gweithio a sut y cânt eu defnyddio. Bydd ein harbenigwr cyfryngau cymdeithasol yn codi cwr y llen ar y llwyfannauac yn dangos pa mor rhwydd a hwylus ydynt i’w defnyddio. Bydd y gweithdy hefyd yn cynnwys materion pwysig yng nghymdeithas dechnolegol heddiw parthed sut i gadw’n ddiogel ac aros yn ddiogel ar-lein.

Caiff y sawl sy’n cymryd rhan gyfle i gymryd rhan mewn sesiwn ‘cymhorthfa’ lle cânt eu hannnog i greu proffiliau cyfryngau cymdeithasol at eu cyfer eu hunain ac y gallant roi’r hyn y maent wedi’i ddysgu ar waith drwy bostio am y digwyddiad a chysylltu gyda’n gilydd ar-lein.

Anelir y digwyddiad at oedolion heb fawr neu ddim gwybodaeth o’r cyfryngau cymdeithasol sydd eisiau dysgu a darganfod mwy am y llwyfannau tra’n aros yn ddiogel .