Cyfrifiadureg Syml

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 20/06/2017 14:00 - 17:00
Lleoliad: Pengam Library
Cyfeiriad: Ivor Street, , Caerffili, NP12 3AB
Uchafswm Nifer Mynychwyr: 10

Sesiwn flasu – cyflwyniad i ddefnyddio’r Rhyngrwyd ac E-bost