Cyfrifiadureg Sylfaenol

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 22/06/2017 14:00 - 16:30
Lleoliad: Newbridge Library
Cyfeiriad: 32 High St, Newport, Caerffili, NP11 4FH
Uchafswm Nifer Mynychwyr: 10

Sesiwn flasu – cyflwyniad i ddefnyddio’r Rhyngrwyd ac e-bost.