Cyfrifiadureg Sylfaenol

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 22/06/2017 09:30 - 12:00
Lleoliad: White Rose Library
Cyfeiriad: Elliots Town, Rhymney, Caerffili, NP24 6EF
Uchafswm Nifer Mynychwyr: 10

Sesiwn blasu – dysgu sut i ddefnyddio’r Rhyngrwyd ac E-bost.