Cyfrifiadureg Sylfaenol

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 20/06/2017 10:00 - 13:00
Lleoliad: Dowlais Library
Cyfeiriad: Church Street, Merthyr Tydfil, Merthyr Tudful, CF48 3HS
Uchafswm Nifer Mynychwyr: 10

Sesiwn blasu – dysguu sut i ddefnyddio Rhyngrwyd ac E-bost.