Cydraddoldeb Hiliol yn Gyntaf, Butetown

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 01/07/2017 10:00 - 13:00
Lleoliad: Butetown Park
Cyfeiriad: Canal Park, Cardiff, Caerdydd, CF10 5JB
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Digwyddiad dysgu yn yr Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a ddefnyddir i fynd i’r afael â gwahaniaethu a dileu rhwystrau at gyfer pobl BME ac ennyn eu diddordeb. Darperir gweithgareddau sy’n herio. Bydd yr heddlu, y Fyddin a’r Awyrlu Brenhinol yn bresennol i hyrwyddo gyrfaoedd i bobl BME.