Coginio gyda Clare (Pizza a Theisen)

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 21/06/2017 11:00
Lleoliad: Learning 4 Life Vale
Cyfeiriad: 236 Holton Road, Barry, Bro Morgannwg,
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Mae Learning 4 Life yn cefnogi pobl ifanc sy’n wynebu rhwystrau sylweddol wrth ddysgu a chyflawni. Gweithiwn yn hyblyg i gefnogi pobl ifanc agored i niwed i wella eu sgiliau sylfaenol, sgiliau cyflogadwyedd a sgiliau bywyd.

At gyfer Wythnos Addysg Oedolion 2017, bwriadwn ganolbwyntio at Sgiliau Cyfathrebu a ddefnyddir o fewn cyd-destun gweithgraeddau crefft. Y gynulleidfa darged at gyfer pob gweithgaredd fydd pobl ifanc 16-25 oed.

Bydd yr wythnos yn ein galluogi i gynnal digwyddiadau at draws ein canolfannau dysgu i annog atgyfeiriadau newydd i alw heibio, cymryd rhan mewn sesiwn a chwrdd â’n tiwtoriaid. Byddwn hefyd yn croeso cyfranogwyr posibl i alw heibio a gweld sut y cefnogwn pobl ifanc. Yn olaf bydd y sesiynau yn cyfnerthu sgiliau cyfathrebu pobl sydd eisoes yn mynychu a rhoi cyfle iddynt fod yn greadigol ac ymchwilio hobiau posibl.