Clychau Gwynt a Daliwyr Haul

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 23/06/2017 11:00 - 01:00
Lleoliad: The Twyn Centre, Windchimes and suncatchers
Cyfeiriad: 1 The Twyn, Caerphilly, Caerphilly, Caerffili, CF83 1JL
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Sgiliau cyfathrebu a ddefnyddir o fewn cyd-destun gweithgareddau crefft i annog cyfranogwyr newydd i alw heibio, cymryd rhan mewn sesiwn a chwrdd â thiwtoriaid. Mae prosiect Learning 4 Life yn cefnogi pobl ifanc sy’n wynebu rhwystrau sylweddol wrth ddysgu a chyflawni, drwy wella eu sgiliau sylfaenol, sgiliau cyflogadwyedd a sgiliau bywyd.