Clwb Dewis yn Abertyleri

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 19/06/2017 09:30 - 23/06/2017 16:00
Lleoliad: Abertillery Library
Cyfeiriad: Station Hill, Abertillery, Balenau Gwent, np13 1te
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Mae Clybiau Dewis yn cefnogi cleientiaid i chwilio am swydd, mynd ar-lein i chwilio am swydd, ffurflenni cais, ffurflenni cais ar-lein, cofrestru gyda gwefannau recriwtio. Cânt eu rhedeg at foreau Mawrth rhwng 9.30 – 12.30, drwy’r dydd at ddyddiau Mercher a dyddiau Iau rhwng 9.30 – 12.30 a 2-4pm yn Llyfrgell Abertyleri.

Mae’r ystod oedran rhwng 16-99+ ac fe’i hanelwyd at rai sy’n edrych am gyflogaeth ac sydd angen cefnogaeth i fynd at-lein a chwilio am swydd.