Chwarae’n Rhad!

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 23/06/2017 15:00 - 17:00
Lleoliad: Ysgol Bro Sannan
Cyfeiriad: 2 Ty Fry Rd,, Aberbargoed, Bargoed, Caerffili, CF81 9FN
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Bydd gweithwyr chwarae cymwysedig yn cyflwyno sesiwn chwarae fyw gyda phlant a theuluoedd yn defnydd offer rhad neu ddim cost. Gall rhieni, gofalwyr a rhai sydd â diddordeb mewn gyrfa sydd â ffocws at plant ymuno i ddysgu am fanteision chwarae yn defnyddio damcaniaeth gweithiwr chwarae a chymryd rhan mewn ‘chwalu chwedlau’.

Oes gennych gwestiynau am p’un ai yw yn erbyn ‘iechyd a diogelwch’ i ddringo coeden, pam fod yn well gan blant chwarae at flychau cardboard at ddydd Nadolig neu ddim ond eisiau syniadau am sut i ddiddanu plant yn ystod gwyliau hir yr haf, yna dewch draw iganfod pam!

Cyfarwyddiadau Arbennig

This will take place at Ysgol Bro Sannan, however, all families are welcome to attend.