Canu i’r Ymennydd

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 22/06/2017 10:30 - 11:30
Lleoliad: Canolfan Maerdy, Tairgwaith
Cyfeiriad: New Road, near Ammanford, Castell-nedd Port Talbot, SA18 1UP
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Anelwyd at unrhyw oedolyn neu allu. Profwyd fod canu grwp yn gostwng straen, lliniaru pwysau ac yn cynyddu endorffinau. Cynhelir y sesiwn ar y cyd â Chymdeithas Alzheimer.