Canolfan Dysgu Gweithredol Glynebwy / Aneurin Leisure

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 23/06/2017 10:00 - 14:00
Lleoliad: Ebbw Vale Learning Centre / Aneurin Leisure
Cyfeiriad: 20 James St, Gwent, Balenau Gwent, NP23 6JG
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Digwyddiad codi ymwybyddiaeth i hyrwyddo cyfleoedd dysgu ym mhob rhan o’r fwrdeisdref. Caiff y digwyddiad hefyd ei hyrwyddo drwy’r dysgu ym 4 prif dref Blaenau Gwent, drwy fyfyrwyr presennol ac aelodau’r cyhoedd. Bydd sesiynau blasu am ddim a gwybodaeth at gael ar yr holl gyrsiau/clybiau sydd ar gael yn ein Canolfannau Dysgu Gweithredol, a bydd band byw a rhai darparwyr gwasanaethau lleol/elusennol yn bresennol i roi gwybodaeth.