Bod yn Gaeth i Gyffuriau a/neu Alcohol: Achosion, Effeithiau, Adferiad

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 20/06/2017 09:30 - 04:15
Lleoliad: Wrexham County Council
Cyfeiriad: Wrexham CC, , ,
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Bydd y cwrs un-dydd hwn yn defnyddio’r ymchwil ddiweddaraf i ymchwilio mater cymhleth bod yn gaeth i gyffuriau neu i alcohol. Bydd y cwrs yn edrych ar y ffactorau ffisiolegol, seicolegol, emosiynol a chymdeithasol yn gysylltiedig gyda datblygiad dibyniaeth i gyffuriau ac alcohol a mathau eraill o ymddygiad cymhellol.

Mae’r cwrs yn addas at gyfer yr holl staff sydd angen gwell dealltwriaeth o broses caethiwed a sut y gallant fod yn fwy galluog i gynorthwyo eu clieientiaid sy’n gaeth i gyffuriau a/neu alcohol.

Cyfarwyddiadau Arbennig

Closed Session