Blasu TG

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 20/06/2017 14:00 - 16:00
Lleoliad: Townhill Library
Cyfeiriad: The Phoenix Centre, Paradise Park, Swansea, Abertawe, SA1 6ph
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Gwella eich sgiliau at-lein yn defnyddio’r cyfrifiaduron neu dewch â’ch dyfais eich hun.

Gall y grwp targed ddod â’u dyfais eu hunain a/neu ddefnyddio cyfrifiaduron y Llyfrgell. Nid yw’n rhaid bod ag unrhyw sgiliau cyfrifiadur.

Bydd sesiwn fer at ddiogelwch rhyngrwyd, cyfrifoldeb ac ôl-troed digidol. Bydd hyn wedyn yn arwain at i’r sesiwn gael ei llywio’n bendant iawn gan y sawl sy’n cymryd rhan. Gallant ddefnyddio’r rhyngrwyd i chwilio e.e. swyddi neu’r fargen orau. Os ydynt yn dod â’u dyfais eu hunain gellir dangos iddynt, er enghraifft, sut i dynnu ffotograffau, fideos a defnyddio Siri i chwilio.