Blas ar Iaith Arwyddion Prydeinig

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 17/06/2017 12:00 - 14:00
Lleoliad: Cardiff Deaf Centre
Cyfeiriad: 163 Newport Road, Cardiff, Caerdydd, CF24 1AG
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Cyfle AM DDIM i unrhyw riant/gofalwr/oedolyn sydd â phlentyn byddar neu drwm ei glyw neu sy’n gweithio gyda phlant. Dysgwch eiriau, datganiadau ac ymroddiadau gyda ffocws teuluoedd mewn Iaith Arwyddio Prydain (BLS).

BSL bob dydd fydd yn gwneud cyfathrebu gyda phlant a phobl ifanc yn llawenydd i bawb.

Bydd sesiynau yn hamddenol, hwyl, defnyddiol a chyfeillgar. Cyfle i gwrdd â rhieni a gofalwyr eraill. Darperir lluniaeth.

Cyfarwyddiadau Arbennig

Book onto one, two or three sessions!