Blas ar Dechnoleg

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 30/06/2017 10:00 - 16:00
Lleoliad: Tramshed TECH
Cyfeiriad: Pendyris Street, Cardiff, Caerdydd, CF11 6BH
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Bydd Tramshed Tech, mewn cysylltiad gyda rhai o’n haelodau a thenantiaid allweddol, yn cyflwyno sesiwn galw heibio drws agored lle gall oedolion sy’n ddysgwyr ddefnyddio cyfres o dechnolegau newydd.

Yn gydnaws gydag arbenigedd eang ac amrywiol ein haelodau a thenantiaid, byddwn yn gwahodd ymwelwyr i brofi, dysgu am a rhyngweithio gydag ystod o’r dechnoleg ddigidol ddiweddaraf, yn cynnwys dronau, rhith realaeth a robotiaid y medrir eu rhaglennu. Bydd ein haelodau yn cynnwys Leaping Wing a Big Learning Company yn bresennol yn y digwyddiad galw heibio i roi cipolwg i ymwelwyr at gyfleoedd a phosibliadau byd digidol heddiw. Bydd y digwyddiad yn galluogi’r cyhoedd i roi cynnig at y dechnoleg ddigidol ddiweddaraf fwyaf arloesol. Bydd y gweithdai yn darparu at gyfer nifer fawr o bobl oherwydd natur galw heibio’r digwyddiad a bydd yn agored i bawb. Y gynulleidfa darged fydd oedolion sy’n ddysgwyr a hoffai fwy o wybodaeth at dechnoleg ddigidol a’r cyfle Ii arbrofi gydag ef.

Cysylltwch ag [email protected] i gael mwy o wybodaeth am y digwyddiad yma.