Blas ar Dechnoleg

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 30/06/2017 10:00 - 16:00
Lleoliad: Tramshed Tech
Cyfeiriad: Pendyris Street, Cardiff, Caerdydd, CF11 6BH
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Bydd Tramshed Tech, mewn cysylltiad gyda rhai o’n haelodau a thenantiaid allweddol, yn cyflwyno sesiwn galw heibio drws agored lle caiff oedolion sy’n ddysgwyr eu cyflwyno i gyfres o dechnolegau newydd.

Gan gydfynd ag arbenigedd eang ac amrywiol ein haelodau a’n tenantiaid, byddwn yn gwahodd ymwelwyr i brofi, dysgu am a rhyngweithio gydag ystod o’r technolegau digidol diweddaraf, yn cynnwys dronau, rhith realaeth a robotiaid y gellir eu rhaglennu.

Bydd ein haelodau’n cynnwys Leaping Wing a Big Learning Company yn bresennol yn y digwyddiad galw heibio i roi golwg i ymwelwyr ar gyfleoedd a phosibiliadau byd digidol heddiw. Bydd y digwyddiad yn galluogi’r cyhoedd i roi cynnig ar y technolegau digidol mwyaf arloesol. Bydd y gweithdai yn darparu ar gyfer nifer fawr o bobl oherwydd natur galw heibio y digwyddiad a bydd ar agor i bawb. Y gynulleidfa darged fydd oedolion sy’n ddysgwyr ac a hoffai fwy o wybodaeth ar dechnoleg ddigidol a’r cyfle i arbrofi gydag ef.