Barddoniaeth Blacowt gyda Beirdd ary y Bryn

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 19/06/2017 10:00 - 23/06/2017 15:00
Lleoliad: Various Locations
Cyfeiriad: Various Locations, Swansea, Abertawe,
Uchafswm Nifer Mynychwyr: 50

Ni yw’r Beirdd at y Bryn a’n nod yw trawsnewid bywydau pobl drwy farddoniaeth. Byddwn yn arwain 5 gweithdy yn ystod yr Wythnos Addysg Oedolion 19-23 Mehefin mewn nifer o leoliadau o amgylch Abertawe a bydd yn canolbwyntio at Farddoniaeth Blacowt sy’n cyfuno celf a barddoniaeth ynghyd ac yn gyflwyniad hwyliog, rhwydd i farddoniaeth. Byddwn yn defnyddio geiriau pobl eraill i greu ein rhai eu hunain! Anelwyd ein gweithdai at oedolion sydd eisiau gweithio ar eu sgiliau ysgrifennu ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ysgrifennu’n greadigol. Dewch draw i ymuno â ni! Cefnogir y prosiect gan Brifysgol Y Drindod Dewi Sant.