Awr Apus: Gweithio’r Apiau Yna

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 24/06/2017 10:00 - 12:00
Lleoliad: Llandaff North Community Hub
Cyfeiriad: Hawthorn Road E, Cardiff, Caerdydd, CF14 2LR
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Cyfres o seminarau/gweithdai gyda ffocws i ddysgu gwerth apiau a’r hyn y gallwch ei wneud gyda nhw. Gyda’r tueddiad cynyddol tuag at ddyluniad ‘symudol yn gyntaf’ gwasanaethau a gwefan, mae defnyddio apiau at gyfer gweithgareddau dydd i ddydd yn dod yn norm a gallwch ddysgu sut i fanteisio i’r eithaf ar apiau modern.

Cynhelir y gweithgareddau ledled Caerdydd yn cynnwys tafarndai, hybiau a llyfrgelloedd – dim ots beth yw eich oed neu’ch gallu, dewch draw a chael y mwyaf allan o’ch Awr Apus!