ARWAIN ER TWF – CANOLFAN WATERTON PEN-Y-BONT AR AGOR

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 14/06/2017 14:00 - 17:00
Lleoliad: Waterton Centre
Cyfeiriad: Waterton Industrial Estate, Bridgend, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3WT
Uchafswm Nifer Mynychwyr: 20

Pam fod gennym ni arweinwyr … Beth sydd ei angen i fod yn arweinydd … A yw arweinwyr angen cyfleoedd i barhau i ddatblygu?