Addysg a Gyrfaoedd: Beth ydw i eisiau ei wneud? A sut y gallaf gyrraedd yno?

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 20/06/2017 09:30 - 13:00
Lleoliad: St James Integrated Children's Centre
Cyfeiriad: St James’ Primary School, Caerphilly, Caerffili, CF83 1QH
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Dewch i wrando ar y dysgwyr Claire Arnold a Laura Harris yn siarad am sut maent wedi datblygu eu sgiliau i ganfod ffyrdd i waith, coleg a phrifysgol.

Ymunwch â Nia Parry, cyflwynydd teledu a thiwtor. Mae wedi addysgu mewn llawer o wledydd ac wedi cyflwyno Cariad @Iaith at S4C. Sesiwn hwyliog fydd yn gwneud i chi feddwl am eich camau nesaf a phwyso a mesur yr holl sgiliau sydd gennych. P’un ai ydych yn gwneud cais am swyddi neu am gyrsiau coleg, eisiau cyngor ar ysgrifennu eich cais neu baratoi at gyfer cyfweliad. Gall yr awdur a’r hyfforddydd Jos Andrews eich helpu i ddynodi beth sydd gennych eisoes a beth fedrai fod nesaf? Os ydych eisiau gloywi eich sgiliau hanfodol, p’un ai yw hynny’n mynd i’r afael gyda sgiliau digidol, Saesneg neu Fathemateg, bydd gan Dysgu Oedolion yn y Gymuned gyngor ar yr ystod o gyrsiau sydd ar gael yn y gymuned a rhaglenni eraill Ii helpu gwella eich sgiliau a’ch rhagolygon gwaith. Bydd gan diwtoriaid a dysgwyr o Goleg y Cymoedd wybodaeth a chyngor am fynediad i gyrsiau mewn addysg bellach a thu hwnt.

Dewch i glywed yr hyn y gallai Byw’n Lleol Dysgu’n lleol ei gynnig i chi. Bydd Prifysgol Caerdydd yn bresennol i siarad am eu cyrsiau byr AM DDIM, a gynlluniwyd i gefnogi myfyrwyr yn y gymuned i symud ymlaen i’r cam nesaf. Ydych chi eisiau trafod opsiwn cymryd cam cyntaf i addysg uwch? Mae cyrsiau mynediad rhan-amser am ddim ar gael gan y Brifysgol Agored yng Nghymru. Dewch i siarad gyda First Campus neu’r Brifysgol Agored. Bydd croeso mawr i chi yn y digwyddiad anffurfiol yma lle gallwch gael gwybodaeth a chyngor gan amryw o ddarparwyr dysgu a sgiliau lleol a chyfle i siarad am yr hyn mae gennych ddiddordeb ynddo a sut i gyrraedd yno.

BYDD LLUNIAETH AR GAEL