Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 20/06/2017 10:00 - 15:15
Lleoliad: Glyndŵr University
Cyfeiriad: Plas Coch, Wrexham, Wrecsam, LL11 2AW
Uchafswm Nifer Mynychwyr: 25

Hoffech chi ganfod mwy am y dysgu sy’n digwydd yn eich ardal?

Ydych chi eisiau’r wybodaeth ddiweddaraf at ddysgu gweithle dan arweiniad undeb yng Nghymru, yn cynnwys cyrsiau, adnoddau cyllid a chefnogaeth?

Pam na ddewch draw i Ddiwrnod Datblygu Rhwydwaith Rhagoriaeth agosaf TUC Cymru? Mae’r digwyddiadau hyn at gael i bob cynrychiolydd a swyddog undeb yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys cynrychiolwyr dysgu undeb, cynrychiolwyr/swyddogion undeb, swyddogion cydraddoldeb, swyddogion cangen a swyddog proffesiynol aelodau.

Mae’r Dyddiau Datblygu yn rhad ac am ddim i’w mynychu a gallant gynnwys sesiynau gwybodaeth arbenigol, sesiynau rhyngweithiol, gwybodaeth gan ddarparwyr dysgu a llawer o syniadau y gallwch fynd â nhw yn ôl at eich aelodau a’ch canghennau.

Yn ogystal â’r wybodaeth a chylchlythyrau arferol, caiff Dyddiau Datblygu mis Mehefin eu trefnu i gyd-daro gyda’r Wythnos Addysg Oedolion.

Bydd cyfleoedd yn ystod y dydd i archebu sesiynau gyda darparwyr, partneriaid a mynychu gweithdy Cyfathrebu. Mae’r Dyddiau Datblygu yn gyfle ardderchog i ddatblygu eich sgiliau eich hun a chwrdd â chynrychiolwyr eraill a rhannu syniadau.

Cyfarwyddiadau Arbennig

To register to attend one of the four June Wales wide NoE Development Days, click here https://devdaynoejune2017.eventbrite.co.uk