Dyddiad:        Dydd Mercher, 6 Rhagfyr 2017

Lleoliad:    SWALEC, Caerdydd, CF11 9XR

 

Gyda llai na thair wythnos i fynd, bydd y Sefydliad Dysgu a Gwaith yn dod â rhanddeiliaid a gwneuthurwyr polisi allweddol ynghyd i drafod a dadlau y datblygiadau diweddaraf a’r dull gweithredu newydd ar gyfer cyflogadwyedd a sgiliau yng Nghymru.

 

Uchafbwyntiau

 

Gyda chaffaeliad Cymru’n Gweithio i’w gadarnhau yn y dyfodol agos, mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn falch iawn i gyhoeddi y bydd swyddogion Llywodraeth Cymru yn cynnal gweithdai ar y rhaglen a’r ymagwedd newydd at gyflogadwyedd.

 

5 diwrnod yn unig ar ôl iddi fynd yn fyw, bydd Gareth Parry Prif Weithredwr Remploy yn rhoi manylion cwmpas, maint ac uchelgais Rhaglen Gwaith ac Iechyd Cymru. Hwn fydd y cyfle cyntaf i gynulleidfa o randdeiliaid cenedlaethol ddeall y model darpariaeth a rhaglen newydd sy’n cefnogi pobl i waith ledled Cymru ychydig ddyddiau ar ôl atgyfeirio’r cleientiaid cyntaf.

 

Cyhoeddi ein rhestr ddiweddaraf o siaradwyr a chyfranwyr

 

Bydd y Confensiwn blynyddol unwaith eto yn dod ynghyd â rhanddeiliaid, gwneuthurwyr polisi ac ymarferwyr allweddol sy’n gweithio ar sgiliau a chyflogadwyedd. Yn ogystal â gwybodaeth am yr ymchwil, syniadau a thueddiadau diweddaraf, bydd hefyd yn gyfle i glywed yn uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru ar Cymru’n Gweithio a gan Remploy ar gyflwyno’r rhaglen Gwaith ac Iechyd. Bydd y Confensiwn hefyd yn edrych at bolisi’r dyfodol a goblygiadau technolegau digidol sy’n newid yn gyflym. Byddwn yn dathlu arfer gorau a llwyddiant o bob rhan o Gymru, yn ogystal â’r heriau yr ydym yn dal i’w hwynebu a’r datrysiadau sydd ar gael i lywodraeth a rhanddeiliaid.

 

Cofrestrwch nawr drwy glicio  yma.

 

Ein prif siaradwyr

 

Prif araith gan Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

 

 

  • Gareth Parry, Prif Weithredwr, Remploy ar fanylion y Rhaglen Gwaith ac Iechyd yng Nghymru, a aiff yn fyw ychydig ddyddiau cyn dyddiad y Confensiwn.
  • Katie Dalton, Prif Weithredwr, Cymorth Cymru ar gefnogi pobl: sgiliau ar gyfer byw annibynnol
  • Shelley Morris, Pennaeth Ysgol Monkton Priory yn Sir Benfro ar eu gwaith arloesol yn trawsnewid sgiliau’r gymuned ac yn ymgysylltu rhieni i godi cyrhaeddiad disgyblion
  • Yr Athro Phillip Brown, Prifysgol Caerdydd: un o academyddion rhyngwladol blaenllaw Cymru. Bydd yr Athro Brown yn rhoi cyflwyniad allweddol ar sgiliau, technolegau digidol a dyfodol gwaith.
  • Tony Wilson, Sefydliad Dysgu a Gwaith: Bydd Tony’n amlinellu’r tirlun cyflogadwyedd a sgiliau ledled Cymru a’r Deyrnas Unedig ac yn edrych ar yr heriau fydd yn wynebu’r rhaglen Cymru’n Gweithio.

 

Ein sesiynau gweithdy

 

Cymru’n Gweithio: ymagwedd newydd at gyflogadwyedd

Siaradwr: Edwyn Williams, Pennaeth Ymgysylltu Cyflogadwyedd, Llywodraeth Cymru

 

Risiau a chyfleoedd i Gymru: cyflwr y farchnad lafur yn awr ac edrych i’r dyfodol

Siaradwr: Paul Bivand, Prif Ystadegydd, Sefydliad Dysgu a Gwaith

 

Partneriaeth gymunedol a chyd-leoli gwasanaethau

Helen Northmore, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes, Remploy Cymru; Kay Smith, Sefydliad Dysgu a Gwaith

 

Cefnogi dilyniant mewn gwaith: beth sy’n gweithio a sut i’w wneud yn dda

Siaradwyr: Kathryn Ray, Pennaeth Ymchwil a Datblygu, Sefydliad Dysgu a Gwaith; Cath Jenkins, Rheolwr Partneriaethau a Rhaglenni Cyflogadwyedd, Coleg Gŵyr, Abertawe

 

Polisi prentisiaeth: ble’r ydym arni a ble nesaf?

Siaradwyr: Emily Jones, Pennaeth Ymchwil a Datblygu, y Sefydliad Dysgu a Gwaith; Helen Northmore, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes; Remploy Cymru

 

Ailgynllunio gyrfaoedd a chefnogaeth cyflogaeth ar gyfer gweithlu sy’n heneiddio

Siaradwyr: Dr Fiona Aldridge, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Polisi ac Ymchwil, Sefydliad Dysgu a Gwaith; Iwan Williams, Swyddog Comisiynydd Pobl Hŷn

 

Gwyrdd dros Iechyd: Troell Ar i Fyny – Beth sy’n Gweithio mewn Rhagnodi Cymunedol tuag at Waith ac Iechyd

Siaradwyr: Katy Stevenson, Prif Weithredwr Groundwork Wales

 

Archebwch nawr yma.