Bywyd a chymdeithas

View all >

Our Picks


ESOL yng Nghymru: Dysgu oddi wrth y Sector Gwirfoddol

Roedd yr astudiaeth hon yn ymchwilio i ymagweddau arloesol ac effeithiol a ddefnyddir gan y sector gwirfoddol i gyflwyno ESOL i gyrraedd grwpiau ac unigolion wedi’u heithrio ac ar yr ymylon. Roedd y methodoleg a ddefnyddiwyd yn cynnwys adolygiad...

Read more »

Pecyn cymorth ar gyfer ymarferwyr a rheolwyr sy’n gweithio gyda phobl o gymunedau du a lleiafrif ethnig mewn addysg oedolion

Mae’r pecyn cymorth hwn yn anelu i gefnogi darparwyr addysg oedolion, yn cynnwys rheolwyr cwricwlwm, darlithwyr a thiwtoriaid wrth ystyried y ffordd fwyaf effeithiol iddynt weithio gyda dysgwyr o gymunedau du a lleiafrif ethnig.

Gwobr Prosiect Cymunedol y Flwyddyn 2016

Gwobr Prosiect Cymunedol y Flwyddyn 2016

Prosiect Cydweithredu TESOL Cyngor Ffoaduriaid Cymru/Prifysgol De Cymru