Rydym yn falch i gyhoeddi bod 2018 Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion yn awr wedi agor ar gyfer enwebiadau!

Mae Gwobrau Ysbrydoli! yn dathlu llwyddiannau unigolion, prosiectau a chyflogwyr eithriadol a ddangosodd angerdd, ymrwymiad ac egni rhagorol i’w gwella eu hunain, eu cymuned neu eu gweithle drwy ddysgu, yn aml yn wyneb amgylchiadau anodd. Caiff y gwobrau eu cydlynu gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru a chefnogwyr eraill.

Cynhelir y seremoni wobrwyo yng Nghaerdydd ym mis Mehefin fel rhan o ddathliadau Wythnos Addysg Oedolion 2018, y dathliad mwyaf o addysg oedolion yn Ewrop.

Am beth ydyn ni’n edrych?

Edrychwn am bobl, prosiectau a chyflogwyr y bydd eu llwyddiannau dysgu yn ysbrydoli eraill i ddychwelyd neu fynd ati i ddysgu, pobl sydd wedi gwella eu bywydau a/neu fywydau pobl eraill a chael profiad cadarnhaol neu newid bywyd o addysg oedolion.

Cliciwch yma i weld straeon ysbrydoledig enillwyr Gwobrau Ysbrydoli! 2017.

Categorïau:

Gwobrau Unigol

  • I Waith
  • Oedolyn Ifanc
  • Newid Bywyd a Chamu Ymlaen
  • Iechyd a Llesiant
  • Heneiddio’n Dda
  • Dechrau Arni – dysgwyr Cymraeg
  • Gorffennol Gwahanol: Rhannu Dyfodol

Gwobrau Prosiect / Grŵp /

Sefydliadau

  • Prosiect Cymunedol
  • Cau’r Bwlch
  • Sgiliau yn y Gwaith

Edrychwch ar ein dogfen  Canllawiau a Chategorïau i gael mwy o wybodaeth ar y broses gwobrau a mwy o wybodaeth ar bob un o’r categorïau gwobrau.

Rydym hefyd wedi paratoi dogfen ‘Sut i Ysgrifennu Enwebiad Llwyddiannus am Wobr Ysbrydoli!’ y gallwch ei lawrlwytho yma

Mae nifer o ffyrdd y gallwch gyflwyno eich enwebiad:

Cliciwch  yma i enwebu ar-lein (nodwch os gwelwch yn dda: bydd angen i chi gwblhau hyn mewn un tro, felly efallai y byddwch am ddarllen y wybodaeth ar gategorïau ac ysgrifennu eich datganiadau enwebu allan yn gyntaf).

Gallwch lenwi ein fersiwn Word o’r ffurflen enwebu a’i hanfon at [email protected]

Gallwch bostio eich enwebiad i: Sefydliad Dysgu a Gwaith, 35 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9HB.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich enwebiadau am Wobrau Ysbrydoli!, cysylltwch â [email protected]

Enwebwch erbyn: dydd Gwener 23 Mawrth 2018

Pob lwc!