http://www.sefydliaddysguagwaith.cymru/wp-content/uploads/2020/11/Inspire-Learner-awards-logo-no-date-300x250.jpg

Am y gwobrau 

Mae Gwobrau Ysbrydoli! yn dathlu llwyddiannau unigolion, teuluoedd, prosiectau a sefydliadau sydd wedi dangos angerdd, ymrwymiad a phenderfyniad eithriadol i wella eu hunain, eu cymuned neu weithle trwy ddysgu.

Rydym yn chwilio am unigolion, teuluoedd, prosiectau a sefydliadau y bydd eu llwyddiannau wrth ddysgu yn ysbrydoli eraill i ddychwelyd at ddysgu neu i droi ato - pobl sydd wedi gwella eu bywydau a/neu fywydau pobl eraill a chael profiad cadarnhaol neu un sydd wedi newid eu bywyd trwy ddysgu oedolion.

Trefnir y gwobrau gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

 

Gwobrau Unigolion a Theuluoedd

 • Mewn i Waith
 • Oedolion Ifanc
 • Newid Bywyd a Chynnydd
 • Iechyd a Llesiant
 • Heneiddio’n Dda
 • Cychwyn Arni – Dechreuwyr Cymraeg
 • Gorffennol Gwahanol: Rhannu Dyfodol
 • Dysgu fel Teulu
 • Sgiliau Hanfodol Bywyd NEWYDD Chategorïau)

Gwobrau Prosiectau a Sefydliadau

 • Prosiect Effaith Cymunedol
 • Sgiliau yn y Gwaith

Mae'r dyddiad cau wedi'i ymestyn i: 30 Ebrill 2021

Codi ymwybyddiaeth o'r Ysbrydoliaeth! Gwobrau Dysgu Oedolion a chylchredeg ein taflen enwebiadau.

 

http://www.learningandwork.wales/wp-content/uploads/2020/09/Emma-Williams-Inspire-winner-1000x400.jpg

Emma Williams - Ysbrydoli! Dysgwr Oedolion y Flwyddyn:

“Mae'n debyg na fyddwn i wedi byw'n hirach na 30 mlynedd pe bawn i wedi parhau i fyw fy mywyd fel oeddwn i. Ac eto, dwi'n nabod cymaint o bobl sydd wedi bod trwy lawer gwaeth. Os galla i ysbrydoli o leiaf un person neu ddangos i rywun sy'n ei chael hi'n anodd bod modd trawsnewid eich bywyd drwy addysg, yna mae'r cyfan yn werth yr ymdrech.”

 I gael mwy o ysbrydoliaeth edrychwch ar dudalen enillwyr Gwobrau Ysbrydoli! 2020.