http://www.sefydliaddysguagwaith.cymru/wp-content/uploads/2019/11/Header-for-inspire-awards-page-1500x340.png

Mae Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion 2020 yn awr ar agor ar gyfer ceisiadau, Croesawn enwebiadau ar gyfer unigolion, teuluoedd, prosiectau cymunedol a sefydliadau yng Nghymru sydd wedi dangos angerdd, ymrwymiad ac egni eithriadol i'w gwella eu hunain, eu cymuned neu eu gweithle drwy ddysgu.

Caiff y gwobrau eu cydlynu gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru, y Brifysgol Agored a chefnogwyr eraill.

Am beth ydyn ni'n edrych?

Edrychwn am bobl, prosiectau a chyflogwyr y bydd eu llwyddiannau dysgu yn ysbrydoli eraill i ddychwelyd neu fynd ati i ddysgu - pobl sydd wedi gwella eu bywydau a/neu fywydau pobl eraill a chael profiad cadarnhaol neu newid bywyd o addysg oedolion.

Categoriau 2020

Gwobrau Unigol a Theulu

 • Mewn i Waith
 • Oedolyn Ifanc
 • Newid Bywyd a Chynnydd
 • Iechyd a Llesiant
 • Heneiddio'n Dda
 • Dechrau Arni - Dysgwyr Cymraeg
 • Gorffennol Gwahanol: Rhannu Dyfodol
 • Dysgu fel Teulu

Gwobrau Prosiect/Sefydliad

 • Prosiect Cymunedol
 • Sgiliau Gwaith
 • Cau'r Bwlch

Cyflwyno eich enwebiad

Cyn i chi ddechrau ar eich enwebiad, darllenwch yn ofalus drwy ein categorïau a chanllawiau i sicrhau eich bod chi a'r sawl a enwebwch yn ateb yr holl feini prawf.

Ar-lein: Y ffordd rwyddaf a chyflymaf i gyflwyno eich ffurflen yw drwy lenwi ac anfon ein ffurflen enwebu ar-lein

Drwy e-bost neu'r post: Lawrlwythwch y dogfennau islaw ac anfon eich enwebiad wedi'i gwblhau ar [email protected] neu drwy'r post at: Enwebiadau Ysbrydoli!, Sefydliad Dysgu a Gwaith, 3ydd Llawr, 33 – 35 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9HB

Dyddiad Cau Enwebiadau: 31 Ionawr 2020
Dalier sylw: ni chaiff y dyddiad cau ei ymestyn felly gadewch ddigon o amser i'ch hunan i gwblhau eich enwebiad.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am broses enwebiadau Ysbrydoli!, cysylltwch â [email protected]

Enillydd Gwobr Prif Ddysgwr y Flwyddyn 2019: Andrea Garvey

http://www.learningandwork.wales/wp-content/uploads/2019/11/Andrea-Garvey-at-ceremony-1000x400.png

Dywedodd Andrea:

"Dewisais godi un cam ar y tro a derbyn y da gyda'r drwg. Peidiwch meddwl gormod am y rhwystrau a pheidiwch meddwl yn rhy bell ymlaen. Cewch eich synnu faint y gallwch ei gyflawni - rwy'n gwybod hynny oherwydd i mi gyflawni fy mreuddwyd.

 I gael mwy o ysbrydoliaeth edrychwch ar dudalen enillwyr Gwobrau Ysbrydoli! 2019.

Hyrwyddo'r Gwobrau

Lawrlwythwch gopi o'n taflen Gwobrau Ysbrydoli! a rhannu'r enwebiadau gyda'ch rhwydweithiau i annog eraill i adnabod a rhoi sylw i straeon ysbrydoledig pobl, prosiectau a sefydliadau yng Nghymru

Lledaenu'r neges
Defnyddiwch hashnod y gwobrau: #InspireCymru20 a sôn amdanom ar y ddolen @LearnWorkCymru

Rydym hefyd ar y llwyfannau cymdeithasol dilynol:
Facebook a Instagram.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich enwebiad, cysylltwch â: [email protected]