Newid dy Stori Ar-lein

Mewn ymateb i’r sefyllfa bresennol, rydym wedi addasu ein dull gweithredu i gyflwyno Wythnos Addysg Oedolion rithiol i gadw Cymru’n ddiogel ac yn dysgu gartref. Mae Covid-19 wedi gorfodi llawer o ddarparwyr dysgu i addasu eu hyfforddiant a mabwysiadu dulliau digidol yn gyflym, lle mae dysgu ar-lein wedi cyflwyno gwahanol heriau i ddysgu yn yr ystafell ddosbarth.

Caiff gŵyl Wythnos Addysg Oedolion eleni ei chyflwyno drwy gyrsiau blasu, ffilmiau, digwyddiadau byw a sesiynau tiwtorial ar-lein i baratoi ar gyfer amgylchedd newydd o fwy o ddysgu ar-lein a chyfunol.

Mae ein Cronfa Grant Arloesedd ar gyfer yr Wythnos Addysg Oedolion (21-27 Medi 2020) yn cynnig cefnogaeth i ddarparwyr addysg oedolion i ddatblygu cynnwys ar gyfer dysgwyr rhithiol.

Rydym wedi addasu ein proses cronfa grant eleni i gefnogi darparwyr sy’n gweithio yng Nghymru sy’n darparu addysg oedolion seiliedig yn y gymuned. Mae grantiau o hyd at £750 ar gael ar gyfer creu cyrsiau blasu, digwyddiadau dysgu, dosbarthiadau meistr neu bodlediadau a gyflwynir yn rhad ac am ddim ac i ddatblygu cynnwys y gellir ei addasu i amgylchedd ar-lein.

Bydd y grant yn ddefnyddiol i sefydliadau sy’n dymuno datblygu cynnwys ar gyfer dysgwyr rhithiol newydd a phresennol.

Lawrlwythwch y Ffurflen Gais a’r Canllawiau islaw i’w cwblhau os hoffech wneud cais os gwelwch yn dda.

Dyddiad cais ceisiadau: 14 Awst 2020.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y grant cysylltwch â: [email protected]

LAWRLWYTHWCH Y GAIS A’R CANLLAWIAU