Campaign Resources

Dyma sut y gallwch gychwyn arni:


Learner Guidance – How to find a course on the Adult Learners’ Week platform – Welsh


EDRYCH AR EIN PECYN CYFATHREBU 

Lawrlwythwch ein hadnoddau ymgyrch a deunyddiau islaw:

Wythnos Addysg Oedolion 2019 logos ymgyrch
Wythonos Addysg Oedolion templed poster A4 digwyddiadau
Newid dy stori baneri hashnodau dwyieithog
Newid dy stori cwestiynau ar gyfer cyfryngau cymdeithasol
Wythnos Addysg Oedolion llofnod e-bost
Manteision mynychu poster digwyddiad Wythnos Addysg Oedolion 
Wythnos Addysg Oedolion taflen A4
Wythnos Addysg Oedolion llun cefnogwr
Wythnos Addysg Oedolion llun clawr ar gyfer cyfryngau cymdeithasol


DERBYN BLWCH AM DDIM O EITEMAU HYRWYDDO

Unwaith y byddwch wedi cofrestru eich digwyddiadau ar ein gwefan, byddwch yn derbyn blwch am ddim o eitemau hyrwyddo i helpu rhoi sylw i’ch digwyddiadau a’ch rhoi yn hwyl yr ŵyl – bydd eich blwch yn cynnwys baneri, beiros, posteri a mwy! Rydym hefyd yn gweithio gyda Stori Sydyn eleni – os hoffech archebu ddetholiad o lyfrau Stori Sydyn cliciwch YMA. Mae hefyd becyn gwybodaeth ar Stori Sydyn y gallwch ei lawrlwytho yma.


DEFNYDDIO EIN FFURFLENNI GWERTHUSO AC ADBORTH

Unwaith y bydd ein hymgyrch wedi dod i ben, byddwn yn cynnal gwerthusiad llawn ar gyfer yr Wythnos Addysg Oedolion i roi sylw i’w heffaith a dynodi sut y gallwn ddatblygu ein gwaith ymgyrchu yng Nghymru ymhellach – defnyddiwch y ffurflenni dilynol i’n helpu os gwelwch yn dda:


Ffurflen Adborth a Chaniatâd – 
mae ein ffurflenni ar-lein ar gyfer y rhai sy’n cymryd rhan mewn digwyddiadau – gofynnwn i chi annog cynifer o bobl sy’n cymryd rhan ag sydd modd i lenwi’r ffurflenni – byddwn yn gofyn am fanylion cyswllt i gysylltu gyda nhw ar gyfer ein harolwg o’r Wythnos Addysg Oedolion. Os ydych angen copi caled cliciwch yma.

Ffurflen werthuso – dylai ein ffurflen ar-lein gael ei llenwi gan y darparydd sy’n cyflwyno digwyddiadau – gofynnwn i chi lenwi ein ffurflen werthuso i ddweud mwy wrthym am eich digwyddiadau, fel y gallwn fesur eu llwyddiant. Os ydych angen copïau caled o’r ffurflen  cliciwch yma os gwelwch yn dda.


Dylid llenwi a dychwelyd ffurflenni i’r Sefydliad Dysgu a Gwaith erbyn: dydd Llun 15 Gorffennaf 2019


CYSYLLTU GYDA NI AR Y CYFRYNGAU CYMDEITHASOL 

Mae ein hashnod ymgyrch #newiddystori yn rhan o borth Cymru’n Gweithio a lansiwyd yn ddiweddar (yn lle’r Porth Sgiliau) a ddarperir gan Gyrfa Cymru ac a gyllidir gan Lywodraeth Cymru, sy’n rhoi cefnogaeth, cyngor ac arweiniad am yrfaoedd ac addysg a sgiliau. Hoffem weld cynifer ag sydd modd o bobl yn cymryd rhan yn yr ymgyrch – felly rhannwch eich digwyddiadau, straeon dysgwyr, lluniau, fideos gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol a’n tagio yn eich negeseuon – rydym ar y llwyfannau dilynol:

Twitter – tagiwch ni @LearnWorkCymru a defnyddio hashnod #newiddystori

Instagram – tagiwch ni  @adultlearnersweekwales a defnyddio hashnod #newiddystori

Facebook – tagiwch ni @learningandworkinstitute

Os hoffech fwy o wybodaeth neu gymorth  cysylltwch â ni.