http://www.learningandwork.wales/wp-content/uploads/2019/03/Copy-of-Adult-Learners-Week-17-23-June-2019-1500x350.png
http://www.learningandwork.wales/wp-content/uploads/2019/02/Capture3-imagesalw-1500x400.png


Am yr Ymgyrch:

Mae'r Wythnos Addysg Oedolion yn ymgyrch flynyddol a gaiff ei chydlynu gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru. Nawr yn cael ei chynnal mewn dros 55 o wledydd ym mhob rhan o'r byd, bob blwyddyn gwelwn dros 10,000 o oedolion yng Nghymru yn cymryd rhan yng ngweithgareddau'r Wythnos Addysg Oedolion. Nod yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o werth addysg oedolion, dathlu llwyddiannau dysgwyr a darparwyr, ac ysbrydoli mwy o bobl i ddarganfod sut gall dysgu newid eu bywydau er gwell.

Cyflawnir hyn drwy weithio gyda llu o sefydliadau preifat a chyhoeddus i hyrwyddo digwyddiadau blasu, gweithgareddau allgymorth lleol a chyrsiau byr rhad ac am ddim i ysgogi oedolion ar draws y wlad i ddychwelyd i ddysgu.

Caiff gweithgaredd yr ymgyrch ei ddathlu a'i hyrwyddo yn ystod 17 - 23 Mehefin a thrwy gydol mis Mehefin 2019.

Cymryd rhan:

Os ydych yn ymwneud â darparu addysg oedolion a siliau, p'un ai'n ffurfiol neu anffurfiol, hoffem glywed gennych am eich cynlluniau ar gyfer yr Wythnos Addysg Oedolion eleni. Mae'n gyfle gwych i hyrwyddo'r hyn a wnewch, lansio darn o ymchwil profi darpariaeth newydd neu roi sylw i Addysg Oedolion drwy godi ymwybyddiaeth. Edrychwch ar ein podlet Wythnos Addysg Oedolion 2018 i weld pa weithgareddau a digwyddiadau a gynhaliwyd y llynedd.

 

Dyma'r ffyrdd y gallwn gefnogi a hyrwyddo eich digwyddiadau:

  • Cofrestru eich digwyddiadau yn rhad ac am ddim ar ein gwefan Wythnos Addysg Oedolion wythnosaddysgoedolion.cymru
  • Edrych ar ein Pecyn Cyfathrebu i gael amrywiaeth o ddeunyddiau ymgyrchu.
  • Cael blwch am ddim o eitemau hyrwyddo pan gofrestrwch eich digwyddiad.
  • Defnyddio ein ffurflenni gwerthuso ac adborth fel y gallwn werthuso ein hymgyrch yn effeithlon.
  • Cymryd rhan yn yr ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol - defnyddiwch hashnod #newiddystori yn eich negeseuon - rhannwch eich digwyddiadau, straeon dysgwyr, lluniau a fideos gyda ni!

Dyna gipolwg bach o'r Wythnos Addysg Oedolion: 

 


 

Os hoffech fwy o wybodaeth ar yr Wythnos Addysg Oedolion yng Nghymru, anfonwch e-bost atom.