Yr Wythnos Addysg Oedolion yw ymgyrch flynyddol addysg oedolion fwyaf y Deyrnas Unedig. Caiff ei chydlynu gan Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru a’r Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd a phartneriaid eraill.

Nod yr ymgyrch yw ysbrydoli ac annog miloedd o oedolion bob blwyddyn i barhau i ddatblygu eu haddysg a sgiliau mewn amrywiaeth eang o ddulliau a helpu i godi ymwybyddiaeth o werth addysg oedolion drwy ddathlu llwyddiannau dysgwyr a darparwyr ac ysbrydoli mwy o bobl i ddarganfod sut gall dysgu newid eu bywyd mewn modd cadarnhaol.

Cyflawnir hyn drwy weithio gyda llu o sefydliadau preifat a chyhoeddus ar hyrwyddo digwyddiadau blasu am ddim, gweithgareddau hyrwyddo, cyrsiau byr ac arweiniad a chefnogaeth ar yrfaoedd a sgiliau i ysgogi oedolion ar draws y wlad i ddychwelyd i ddysgu.

Bob blwyddyn gwelwn filoedd o oedolion yn mynychu digwyddiadau a gweithgareddau tebyg i sesiynau blasu, cyrsiau byr, dyddiau agored a gweithgareddau hyrwyddo ynghyd â gwybodaeth, cyngor a chanllawiau. P’un ai yw pobl yn dymuno gloywi eu sgiliau, ennill cymhwyster proffesiynol, rhoi cynnig ar rywbeth newydd, ceisio gwybodaeth neu wella eu rhagolygon am swydd, mae nifer o ffyrdd i bobl gymryd rhan a newid eu stori.

Mae’r ymgyrch yn cael sylw eang yn y cyfryngau ar draws Cymru drwy gydol mis Mehefin gan ddathlu llwyddiannau pobl, prosiectau a sefydliadau drwy ein Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion, yn cyfeirio’r cannoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau a drefnir gan lu o ddarparwyr a chodi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd adeiladu diwylliant cenedlaethol o ddysgu gydol oes.

Darllenwch y straeon newyddion diewddaraf a blogiau ar wefan arbennig yr Wythnos Addysg Oedolion.

Ffilm hyrwyddo Wythnos Addysg Oedolion: