Mae’r Wythnos Addysg Oedolion (19 – 25 Mehefin 2017) yn ymgyrch flynyddol sy’n dathlu ac yn hyrwyddo cyfleoedd addysg oedolion. Bellach yn cael ei chynnal mewn dros 55 o wledydd ym mhedwar ban byd, ei bwriad yng Nghymru yw rhoi sylw i’r amrywiaeth enfawr o gyrsiau sydd ar gael ac ysgogi oedolion ym mhob rhan o’r wlad i ddychwelyd i ddysgu. Mae dros 10,000 o oedolion yn cymryd rhan yng ngweithgareddau’r Wythnos Addysg Oedolion yng Nghymru bob blwyddyn. Cyflawnir hyn drwy weithio gyda llu o sefydliadau preifat a chyhoeddus i hyrwyddo digwyddiadau blasu am ddim, gweithgareddau allgymorth lleol a chyrsiau byr.

 

Rydym yn dathlu 26 mlynedd o’r Wythnos Addysg Oedolion ac i ddechrau’r ymgyrch rydym yn edrych ymlaen at un o’r dathliadau gorau ar y calendr. Cyflwynir ein Gwobrau Ysbrydoli! yn Neuadd y Ddinas Caerdydd ar 15 Mehefin.

 

DYSGWYR

Gallwch ddod o hyd i ddigwyddiadau a gweithgareddau dysgu AM DDIM yn eich ardal drwy glicio yma.

 

DARPARWYR

Bydd digonedd o ffyrdd y gallwch gymryd rhan yn ystod yr Ŵyl a gobeithiwn eich bod eisoes yn meddwl am y gwahanol fathau o ddigwyddiadau dysgu y gallech eu trefnu, megis sesiynau blasu, arddangosiadau gwybodaeth, gweithgareddau hyrwyddo a llawer mwy.

 

Defnyddiwch ein Calendr Digwyddiadau  i lanlwytho eich digwyddiadau ac am hyn byddwch yn derbyn ‘Digwyddiad mewn Blwch’ yn cynnwys eitemau hyrwyddo a rhai llyfrau Stori Sydyn am ddim.

 

Ar gyfer eich digwyddiadau Wythnos Addysg Oedolyn  cliciwch yma i ganfod y deunyddiau marchnata defnyddiol ar gyfer eich digwyddiadau. Mae logos, ffurflenni gwerthuso, ffurflenni adborth a phosteri rhyngweithiol i hyrwyddo eich digwyddiad.

 

Ciplun bach o ddathliad y llynedd…

 

Diolch am eich cefnogaeth anhygoel ar gyfer Wythnos Addysg Oedolion 2016!  Fe wnaethom fwynhau ymgyrch wych ac fel canlyniad:

  • Roedd cyfanswm o 300 digwyddiad rhoi cynnig arni gyda 10,300 o bobl yn cymryd rhan
  • Cytunodd 61% â “rwy’n teimlo’n gyffrous am ddysgu fel canlyniad i’r Wythnos Addysg Oedolion/Gŵyl Dysgu”
  • Cytunodd 51% â  “mae’r Wythnos Addysg Oedolion/Gŵyl Dysgu wedi rhoi mwy o hyder i mi”
  • Cytunodd 58% â “bod rhieni sy’n cymryd rhan mewn dysgu yn canfod fod eu plant yn gwneud yn well yn yr ysgol”
  • Mae 59% yn bwriadu mynd ati i ddysgu yn y tair blynedd nesaf

 

Mae llyfryn rhyngweithiol Proffil Gwobrau Ysbrydoli! 2016 ar gael i’w lawrlwytho yma.

 

Os ydych eisiau trydaru am hyn, soniwch amdanom ar y [email protected] a defnyddio’r hashnod #carudysgu