Mae’r Wythnos Addysg Oedolion yn ymgyrch flynyddol sy’n dathlu ac yn hyrwyddo cyfleoedd addysg oedolion fel rhan o’r Ŵyl Dysgu. Fe’i cynhelir bellach mewn dros 55 o wledydd ym mhob rhan o’r byd, a’i bwriad yng Nghymru yw rhoi sylw i’r amrywiaeth enfawr o gyrsiau sydd ar gael i oedolion sy’n dysgu ac ysgogi oedolion ar draws y wlad i ddychwelyd i ddysgu. Mae dros 10,000 o oedolion yn cymryd rhan yng ngweithgareddau’r Wythnos Addysg Oedolion bob blwyddyn yng Nghymru. Cyflawnir hyn drwy weithio gyda llu o sefydliadau preifat a chyhoeddus i hyrwyddo digwyddiadau blasu am ddim, gweithgareddau allgymorth lleol a chyrsiau byr.

Eleni gwnaethom ddathlu 26 mlynedd o’r Wythnos Addysg Oedolion ac i gychwyn yr ymgyrch cynhaliwyd seremoni flynyddol gwobrau Ysbrydoli! yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ar 15 Mehefin, lle cyhoeddwyd enwau ein 14 o enillwyr gwobrau a datgelwyd mai Laura Harris a enillodd brif deitl Dysgwr y Flwyddyn.

Gallwch weld straeon yr holl enillwyr Gwobrau yma yn ein Gwobrau Ysbrydoli! 2017 – Llyfryn Proffil Rhyngweithiol
Gallwch hefyd weld eu fideos yma ar ein tudalen YouTube.

Cafodd Wythnos Addysg Oedolion eu dathlu ym mhob rhan o Gymru yn ystod 19-25 Mehefin gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau blasu, gweithdai a gweithgareddau hyrwyddo! Hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth wych. Cafwyd blwyddyn ragorol arall ac fel canlyniad:

  • 51% wedi mynychu sesiwn flasu/gweithgaredd dysgu i ddysgu sgil newydd
  • 69% o unigolion yn bwriadu mynd ati i ddysgu yn y tair blynedd nesaf
  • 62% wedi mynychu sesiwn flasu/gweithgaredd dysgu i wella eu rhagolygon swydd i ganfod neu gael swydd a 19% wedi eu cymell gan newid gyrfa
  • 31% o unigolion wedi cofrestru am gwrs a 25% wedi gofyn am gyngor ac arweiniad pellach.

Ni chadarnhawyd y dyddiadau ar gyfer Wythnos Addysg Oedolion y flwyddyn nesaf, ond cadwch olwg am unrhyw ddiweddariad.

Wythnos Addysg Oedolion – 18- 24 Mehefin 2018

Cysylltwch â ni os hoffech fwy o wybodaeth:  [email protected]