Wythnos Addysg Oedolion (17 – 23 Mehefin 2019)

Yr Wythnos Addysg Oedolion yw gŵyl dysgu flynyddol y Deyrnas Unedig. Bellach yn cael ei chynnal mewn dros 55 o wledydd ym mhedwar ban byd, bob blwyddyn gwelwn dros 10,000 o oedolion yng Nghymru yn cymryd rhan yng ngweithgareddau’r Wythnos Addysg Oedolion. Nod yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o werth addysg oedolion, dathlu llwyddiannau dysgwyr a darparwyr, ac ysbrydoli mwy o bobl i ddarganfod sut y gall dysgu newid eu bywydau mewn modd cadarnhaol.

Cyflawnir hyn drwy weithio gyda llu o sefydliadau preifat a chyhoeddus i hyrwyddo digwyddiadau blasu, gweithgareddau allgymorth lleol a chyrsiau byr rhad ac am ddim i ysgogi oedolion ar draws y wlad i ddychwelyd i ddysgu.

Os ydych yn ymwneud â darparu addysg oedolion a sgiliau, p’un ai ffurfiol neu anffurfiol, hoffem glywed mwy am eich cynlluniau ar gyfer Wythnos Addysg Oedolion eleni. Mae’n gyfle gwych i hyrwyddo’r hyn a wnewch, lansio darn o ymchwil, profi darpariaeth newydd neu ganu’r drwm dros Addysg Oedolion.

Cynhelir Wythnos Addysg Oedolion eleni yn ystod 17-23 Mehefin 2019 a chaiff gweithgareddau eu digwyddiadau eu cyflwyno drwy gydol mis Mehefin.

Dyma ragolwg bach ar yr hyn yw’r Wythnos Addysg Oedolion.