Wythnos Addysg Oedolion (18 – 24 Mehefin 2018)

Yr Wythnos Addysg Oedolion yw gŵyl dysgu flynyddol y Deyrnas Unedig. Bellach yn cael ei chynnal mewn dros 55 o wledydd ym mhedwar ban byd, bob blwyddyn gwelwn dros 10,000 o oedolion yng Nghymru yn cymryd rhan yng ngweithgareddau’r Wythnos Addysg Oedolion. Nod yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o werth addysg oedolion, dathlu llwyddiannau dysgwyr a darparwyr, ac ysbrydoli mwy o bobl i ddarganfod sut y gall dysgu newid eu bywydau mewn modd cadarnhaol.

Cyflawnir hyn drwy weithio gyda llu o sefydliadau preifat a chyhoeddus i hyrwyddo digwyddiadau blasu, gweithgareddau allgymorth lleol a chyrsiau byr rhad ac am ddim i ysgogi oedolion ar draws y wlad i ddychwelyd i ddysgu.

Os ydych yn ymwneud â darparu addysg oedolion a sgiliau, p’un ai ffurfiol neu anffurfiol, hoffem glywed mwy am eich cynlluniau ar gyfer Wythnos Addysg Oedolion eleni. Mae’n gyfle gwych i hyrwyddo’r hyn a wnewch, lansio darn o ymchwil, profi darpariaeth newydd neu ganu’r drwm dros Addysg Oedolion.

Cynhelir Wythnos Addysg Oedolion eleni yn ystod 18-24 Mehefin 2018 a chaiff gweithgareddau eu digwyddiadau eu cyflwyno drwy gydol mis Mehefin.

Dyma ragolwg bach ar yr hyn yw’r Wythnos Addysg Oedolion.

 

Efallai y bydd gan eich sefydliad ddiddordeb hefyd yn ein Cronfa Arloesedd 2018 yr ydym wedi ei lansio i helpu cyflwyno eich gweithgareddau Wythnos Addysg Oedolion. Mae’r cyllid hwn ar gael i sefydliadau, grwpiau neu bartneriaethau sy’n gweithio yng Nghymru ac sy’n dymuno cyflwyno gweithgareddau allgymorth neu ddigwyddiadau yn ystod yr Wythnos Addysg Oedolion drwy gydol mis Mehefin. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am sut i wneud cais am y cyllid.Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 23 Mawrth.

Os hoffech fwy o fanylion, cysylltwch os gwelwch yn dda â:  [email protected]