Yr Wythnos Addysg Oedolion yw ymgyrch flynyddol addysg oedolion fwyaf y Deyrnas Unedig. Caiff ei chydlynu gan Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru a’r Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd a phartneriaid eraill.

Nod yr ymgyrch yw ysbrydoli ac annog miloedd o oedolion bob blwyddyn i barhau i ddatblygu eu haddysg a sgiliau mewn amrywiaeth eang o ddulliau a helpu i godi ymwybyddiaeth o werth addysg oedolion drwy ddathlu llwyddiannau dysgwyr a darparwyr ac ysbrydoli mwy o bobl i ddarganfod sut gall dysgu newid eu bywyd mewn modd cadarnhaol.

Cyflawnir hyn drwy weithio gyda llu o sefydliadau preifat a chyhoeddus ar hyrwyddo digwyddiadau blasu am ddim, gweithgareddau hyrwyddo, cyrsiau byr ac arweiniad a chefnogaeth ar yrfaoedd a sgiliau i ysgogi oedolion ar draws y wlad i ddychwelyd i ddysgu.

Bob blwyddyn gwelwn filoedd o oedolion yn mynychu digwyddiadau a gweithgareddau tebyg i sesiynau blasu, cyrsiau byr, dyddiau agored a gweithgareddau hyrwyddo ynghyd â gwybodaeth, cyngor a chanllawiau. P’un ai yw pobl yn dymuno gloywi eu sgiliau, ennill cymhwyster proffesiynol, rhoi cynnig ar rywbeth newydd, ceisio gwybodaeth neu wella eu rhagolygon am swydd, mae nifer o ffyrdd i bobl gymryd rhan a newid eu stori.

Mae’r ymgyrch yn cael sylw eang yn y cyfryngau ar draws Cymru drwy gydol mis Mehefin gan ddathlu llwyddiannau pobl, prosiectau a sefydliadau drwy ein Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion, yn cyfeirio’r cannoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau a drefnir gan lu o ddarparwyr a chodi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd adeiladu diwylliant cenedlaethol o ddysgu gydol oes.

Darllenwch y straeon newyddion diewddaraf a blogiau ar wefan arbennig yr Wythnos Addysg Oedolion.

Sut i gymryd rhan:

Edrychwch ar ein Cronfa Grant Arloesedd ar gyfer 2020. Os oes gennych ddiddordeb mewn cynllunio gweithgareddau ar gyfer yr Wythnos Addysg Oedolion, gallwch wneud cais am gyllid – y dyddiad cau yw 28 Chwefror 2020.

Bydd mwy o wybodaeth ac adnoddau ar gyfer yr Wythnos Addysg Oedolion ar gael yn fuan. Yn y cyfamser, edrychwch ar wefan yr Wythnos Addysg Oedolion yn yr adran Darparwyr a’r dudalen fewngofnodi, lle gallwch hyrwyddo eich digwyddiadau am ddim. Gwiriwch os yw’ch sefydliad wedi cofrestru cyn llofnodi i’r wefan ac ychwanegu eich digwyddiadau.

Ffilm hyrwyddo Wythnos Addysg Oedolion: