Gydag addysg yng Nghymru yn wynebu cyllidebau sylweddol is, mae her ddifrifol i wneuthurwyr polisi, darparwyr ac ymarferwyr. Mae’n amser addas i feddwl am ffyrdd arloesol a chynaliadwy i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus. Fodd bynnag, ymddengys fod lle’n brin ar gyfer trafodaeth greadigol am wahanol ddatrysiadau i ddarparu gwasanaethau.

Dan arweiniad Sefydliad Dysgu a Gwaith, gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Loteri Fawr Gymru, daeth yr Ŵyl o Syniadau Peryglus â’r chwaraewyr allweddol mewn addysg ynghyd i ysgogi syniadau a thrafodaeth am ddarpariaeth addysg a hyfforddiant yng Nghymru yn y dyfodol.

Fe wnaeth y bythefnos a gynhaliwyd rhwng 16-27 Chwefror 2015 ysgogi syniadau a dechrau trafodaeth rhwng darparwyr a’r cyhoedd am amrywiaeth o syniadau peryglus yn ymwneud ag addysg, megis:

  • A gaiff addysg ei wastraffu ar yr ifanc?
  • A yw wedi canu ar addysg oedolion?
  • Os yw’r dyfodol yn ddigidol, ydyn ni wedi colli ein ffordd?
  • A yw graddau’n paratoi dysgwyr ar gyfer y gweithle?

Gweithredu!

I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.cymrufodi.co.uk

Dilynwch ni ar Twitter @NIACECymru

#cymruFODI