Sue Jones

Addysg Oedolion Cymru, Sgiliau Hanfodol

Mae Sue Jones yn addysgu Sgiliau Hanfodol, Cyflogadwyedd ac Adeiladu Hyder ar draws Conwy a Sir Ddinbych. Daw ei llwyddiant o fynd tu hwnt i gyflwyno pob cwrs yn ôl y drefn a gweithio gyda dysgwyr i helpu goresgyn heriau dyddiol cymhleth.

Mae Sue Jones yn addysgu Sgiliau Hanfodol, Cyflogadwyedd ac Adeiladu Hyder ar draws Conwy a Sir Ddinbych. Daw ei llwyddiant o fynd tu hwnt I gyflwyno pob cwrs yn ôl y drefn a gweithio gyda dysgwyr i helpu goresgyn heriau dyddiol cymhleth.

Mae Sue yn ffurfio cysylltiadau cryf gyda gweithwyr cymorth ac yn neilltuo amser i roi adborth sy’n golygu eu bod yn deall yn llawn ac yn cefnogi’r hyn mae’r dysgwyr yn anelu ei gyflawni. Mae amrywiaeth grwpiau Sue yn golygu fod yn rhaid iddi fod yn hyblyg a chreadigol, gan fod llawer yn gweithio ar wahanol lefelau rhifedd a llythrennedd.

Cafodd Sue yrfa hir, yn gweithio mewn amrywiaeth o osodiadau heriol gydag oedolion a brofodd lawer o rwystrau i ddysgu, yn cynnwys problemau iechyd meddwl a chaethiwed i gyffuriau ac alcohol.

Dywedodd, “Dysgais yn gynnar iawn mai’r unig ffordd i helpu pobl gamu ymlaen yw yn gyntaf ennill eu hymddiriedaeth ac yna wneud beth bynnag sydd ei angen i adfer hyder a hunan-barch.”

Manteisiodd Sue ar bob cyfle i wella ei phrofiad a’I chymwysterau. Dechreuodd ddysgu Cymraeg ac mae ganddi bellach ddwy ferch a phump o wyrion sy’n ddwyieithog. Dywedodd, “Mae’n hyfryd gallu holi plentyn wyth oed am air neilltuol. Rwyf wrth fy modd yn sylweddoli nad dysgwr ydw i bellach ond siaradwr Cymraeg sy’n gallu perfformio ar lefel resymol. Mae’n bwysig gallu cyfathrebu gyda fy nysgwyr yn eu hiaith gyntaf o leiaf i ryw raddau.”