Sarian Thomas-Jones

Dysgu Cymraeg y Fro, Canolfan Dysgu yn y Gymuned Palmerston 

Dysgodd Sarian y Gymraeg fel oedolyn ac mae’n brawf byw o botensial newid bywyd addysg oedolion, ar ôl newid cyfeiriad I ddilyn gyrfa mewn dysgu Cymraeg yn y gymuned.

Dywedodd, “Cefais gyfle i gwrdd â phobl wych, a’u helpu ar eu taith yn ôl i iechyd neu i waith ac I gynnig amgylchedd diogel a chefnogol.”

Daeth ei llwybr yn ôl i diwtora yn dilyn seibiant o yrfa mewn Adnoddau Dynol. Ar ôl  genedigaeth ei merch, penderfynodd Sarian neilltuo amser I gefnogi ei dysgu gan fod awtistiaeth wedi effeithio arno ond heb ei rhwystro rhag mynd i brifysgol. Dim ond pan ddechreuodd fynd i ddosbarth Cymraeg I helpu ei mab gyda’i waith cartref y dechreuodd ei gyrfa newydd ddatblygu.

Mae’r heriau a’r profiadau personol y mae Sarian wedi eu goresgyn yn golygu ei bod yn diwtor sy’n teilwra ei darpariaeth fel y gall pob person gyflawni ei nod.

Ni allai un o’r dysgwyr ar gwrs Cymraeg I ddechreuwyr barhau i fynychu’r dosbarth min nos, felly mae Sarian wedi darparu sesiynau unigol i’w helpu i ddatblygu. Dywedodd, “Mae tîm meddygol yn fy nghefnogi ac maent wedi gweld gwelliant amlwg yn fy sgiliau byw annibynnol a hyder ers i mi ddechrau dysgu. Rwy’n arbennig o filch o fy llwyddiant pan fyddaf yn dysgu geiriau ac ymadroddion Cymraeg I ddechreuwyr eraill yn yr ysbyty. Rwy’n llwyddo gyda fy nysgu ac wrth fy modd yn rhannu hyn gydag eraill.”