Anne-Marie Edwards

Canolfan Dysgu yn y Gymuned Palmerston

Bu Anne-Marie yn addysgu am y ddwy flynedd ddiwethaf ar amrywiaeth o gyrsiau Cyfathrebu mewn gwahanol leoliadau yn ardal y Barri. Dechreuodd drwy fynychu cyrsiau Sgiliau Cwnsela cyn dod yn Gynorthwyydd Cymorth Dysgu ac yna symud ymlaen i Dystysgrif Addysg i Raddedigion.

Mae cyrsiau Magu Hyder yn ffocws allweddol yn ei gwaith. Anelir y cyrsiau hyn at unigolion gyda phrofiad o broblemau iechyd meddwl, gyda llawer ohonynt wedi bod drwy anawsterau sylweddol yn eu bywydau ac i rai mae mynychu’r cwrs yn achubiaeth.

Cafodd Ann-Marie ei henwebu gan y ddysgwraig Laura Shire a ddywedodd, “Mae Annie wedi fy helpu i ailennill fy hyder a gwnaeth fy annog I barhau gyda dysgu. Gallai fy stori fod wedi bod yn wahanol iawn heb ei chefnogaeth hi – gallwn ddweud iddi achub fy mywyd. Fe wnaeth synhwyro fy mod yn mynd drwy amser caled ac ymyrrodd yn y ffordd fwyaf rhagweithol a chadarnhaol. Mae’n ysbrydoliaeth go iawn.”

Mae ymchwilio’r camau nesaf i bob dysgwr yn hollbwysig i ddull Anne-Marie ac mae eu cefnogi yn rhan bwysig o’r hyn y mae’n ei roi yn ôl. I rai dysgwyr, mae ei hefnogaeth wedi gwneud y gwahaniaeth yn eu penderfyniad i ymrestru ar ddarpariaeth sgiliau hanfodol neu fynychu Dyddiau Agored i ymchwilio cyfleoedd eraill.

Ychwanegodd Laura: “Ers cwrdd â hi, rwyf wedi dod mor llwyddiannus er y caledi yn fy mywyd ... rwyf wedi cyhoeddi llyfr i blant, rhywbeth a gefnogodd yn llwyr. Treuliodd amser yn fy helpu i oresgyn pryder a mynd allan i ddarllen i blant mewn ysgolion. Fe wnes deisen yn seiliedig ar ei dosbarth sy’n cynrychiolir twf a’r dysgu, gyda’r neges: Nid yw’ch stori drosodd eto.”