Kat Keeble-Buckle

Coleg Caerdydd a’r Fro, Adran Greadigol

Mae Kat Keeble-Buckle yn diwtor sy’n mynd yr ail filltir dros ei myfyrwyr. Mae’n angerddol am ei phwnc a’i myfyrwyr, ac yn credu’n gryf yng ngrym addysg oedolion i newid bywydau.

Yn ogystal ag ymarfer addysgu ardderchog, mae’n rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ehangu eu profiadau yn y byd proffesiynol i wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau. Mae hyn yn cynnwys rhoi cyfle i’w myfyrwyr gael profiad ymarferol i arddangos eu darluniau fel rhan o brosiect Humans of Cardiff a gweithio ar ddigwyddiad Roald Dahl City of the Unexpected.

Mae Kat hefyd yn gwneud yn siŵr fod dysgwyr yn cael cyfle i deithio dramor a gweld creadigrwydd gwledydd eraill. Yn nes adref, mae Kat a’i dysgwyr yn gwneud gobenyddion ar gyfer cleifion canser y fron drwy’r Prosiect Gobennydd Calon, gan godi arian i Ysbyty Felindre.

Gan ddangos ei brwdfrydedd dros ei phwnc a chyfleoedd dilyniant i’w myfyrwyr, mae Kat yn awr wedi sefydlu Gradd Sylfaen Steilio Ffasiwn yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro a gymeradwywyd gan Brifysgol De Cymru ac sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr I ddatblygu eu sgiliau, gwybodaeth a phrofiad.

Yn ogystal, penodwyd Kat yn H yfforddydd Cyflawni o fewn y Coleg, lle mae’n cefnogi aelodau staff I wella ansawdd addysgu o fewn yr adran. Ei mantra yw, “Dydy hi byth yn rhy hwyr i fod yr hyn y gallem fod wedi bod, dydy hi byth yn rhy hwyr i gychwyn ar rywbeth newydd.”