http://www.sefydliaddysguagwaith.cymru/wp-content/uploads/2019/08/Behind-every-adult-learner-header-Cym-1500x700.png

Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid ar agor ar gyfer enwebiadau!

Mae'r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn falch i gynnal Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru.

Croesawn enwebiadau gan diwtoriaid a mentoriaid eithriadol yng Nghymru y mae eu hymroddiad, gwybodaeth a sgiliau wedi rhoi'r ysbrydoliaeth a her i oedolion ddilyn eu nodau a'u breuddwydion fel dysgwyr a thrawsnewid eu bywydau. Bydd tiwtor yn dangos sut y maent yn mynd yr ail filltir i helpu oedolion sy'n ddysgwyr i ddatgloi eu potensial.

Edrychwn am diwtoriaid a mentoriaid o'r gosodiadau dilynol:

  • Addysg Uwch
  • Addysg Bellach
  • Gweithle
  • Addysg Gymunedol
  • Cymraeg i Oedolion
  • Ysgol neu osodiad arall

Cyflwynwch eich enwebiad:

Lawrlwythwch gopi o'r dogfennau islaw i gyflwyno eich enwebiad.

Dyddiad cau: Dydd Mercher 7 Hydref

Nodwch os gwelwch yn dda: ni chaiff y dyddiad cau ei ymestyn eleni, felly gofynnwn i chi roi digon o amser i'ch hunan i gyflwyno eich enwebiadau erbyn y dyddiad cau:  [email protected]

Yn lle hynny, gallwch bostio eich ffurflen enwebiad i: Sefydliad Dysgu a Gwaith, 35 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9HB.

Os ydych angen ychydig o ysbrydoliaeth, ewch i'n tudalen You Tube i weld ein ffilmiau enillwyr gwobrau tiwtoriaid 2018.


Helpwch ni i ledaenu'r gair:

Lawrlwythwch gopi o'n taflen Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid a rhannu'r enwebiadau gyda'ch rhwydweithiau, a'n helpu i gydnabod a rhoi sylw i waith rhyfeddol tiwtoriaid a mentoriaid yng Nghymru.

Ydych chi'n trydaru am y gwobrau hyn? Defnyddiwch y hashnod:

#TutorAwardsCymru19

Rydym hefyd ar y llwyfannau dilynol:

Facebook a Instagram.

Os os gennych unrhyw gwestiynau am yr enwebiadau, cysylltwch â:

[email protected]