Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn falch i gynnal Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru unwaith eto eleni.

Mae Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid yn dathlu llwyddiannau Tiwtoriaid a Mentoriaid rhagorol yng Nghymru sydd wedi dangos angerdd ac ymrwymiad eithriadol i annog, cefnogi ac addysgu oedolion sy’n ddysgwyr i gyflawni eu huchelgais a thrawsnewid eu bywydau, p’un ai yn eu cymunedau neu yn y gweithle.

Gwahoddwn enwebiadau ar gyfer unigolion eithriadol y mae eu hymrwymiad, gwybodaeth a sgiliau cyfathrebu wedi rhoi’r arfau cywir i oedolion sy’n ddysgwyr i drawsnewid eu bywydau.

Edrychwn am diwtoriaid a mentoriaid sy’n rhagori yn eu maes ac yn mynd yr ail filltir.

Bydd Tiwtoriaid a Mentoriaid o unrhyw un o’r meysydd dilynol:

  • Addysg Uwch
  • Addysg Bellach
  • Gosodiad Gweithle
  • Addysg Gymunedol
  • Cymraeg i Oedolion
  • Ysgol neu osodiad arall

Cyn i chi ddechrau llenwi eich enwebiad, darllenwch ein dogfen Canllawiau  sydd ar gael yma.

Gallwch enwebu Tiwtor drwy lenwi ein  ffurflen enwebu yn Word.

Rydym hefyd wedi creu canllawiau ar ‘Sut i Ysgrifennu Ffurflen Enwebu Lwyddiannus ar gyfer Gwobr Ysbrydoli! Tiwtoriaid’, cliciwch yma i gael eich copi.

Anfonwch eich enwebiadau erbyn dydd Gwener 26 Hydref

E-bostiwch eich enwebiad at [email protected] neu ei bostio at:

Enwebiadau Ysbrydoli! Tiwtoriaid

Sefydliad Dysgu a Gwaith
35 Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9HB

Rydym wedi paratoi e-daflen i hyrwyddo enwebiadau ar gyfer Gwobrau Tiwtoriaid a byddem yn ddiolchgar pe medrech gylchredeg hyn ymysg eich rhwydweithiau a rhannu hyn ar eich llwyfannau cyfryngau cymdeithasol i annog eraill i enwebu. Dyma’r ddolen i’n e-daflen

Cyflwynir y gwobrau ym mis Rhagfyr 2018.

Os ydych angen unrhyw gymorth gyda’ch ffurflen enwebu neu os oes angen i chi wneud unrhyw newid i’ch enwebiad, cysylltwch â [email protected]