Cynhaliwyd Seremoni Ysbrydoli! Gwobrau Tiwtoriaid ar 7 Tachwedd ym Mhrifysgol De Cymru, Campws Caerdydd. Dathlodd y digwyddiad lwyddiannau Tiwtoriaid rhagorol yng Nghymru am eu hangerdd ac ymrwymiad eithriadol i annog, cefnogi ac addysgu oedolion eraill sy’n dysgu i gyflawni eu nodau.

Mynychwyd y seremoni gan Andrew Clarke, Dirprwy Gyfarwyddwr Adran Addysg Bellach a Phrentisiaeth Llywodraeth Cymru i gyflwyno eu gwobrau i’r enillwyr.

Llongyfarchiadau i Enillwyr Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid:

Jane Sherman – Chwarae Teg
Kat Keeble-Buckle – Coleg Caerdydd a’r Fro
Sarian Thomas-Jones – Canolfan Dysgu Oedolion yn y Gymuned Palmerston
Paula Harding – Llamau, Learning 4 Life
Sue Jones – Addysg Oedolion Cymru
Jane Hand – Ysgol Maes y Mynydd
Anne-Marie Edwards – Dysgu Oedolion yn y Gymuned Bro Morgannwg

Cliciwch yma  i weld straeon Enillwyr Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid, 2017

Gallwch hefyd weld ffilmiau’r enillwyr ar ein sianel YouTube.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau am enwebiadau Gwobrau Tiwtoriaid, cysylltwch â:  [email protected]