Enwebiadau Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid  2017

Mae’r Gwobrau yn dathlu llwyddiant Tiwtoriaid rhagorol ledled Cymru a gwahoddwn enwebiadau am unigolion dylanwadol sydd wedi dangos angerdd ac ymrwymiad eithriadol i annog, cefnogi ac addysgu oedolion eraill i ddilyn eu nodau, p’un ai yn eu cymuned neu yn y gweithle.

Cofiwch ddarllen y Categorïau a Chanllawiau cyn enwebu!

Gallwch enwebu Tiwtor ysbrydoledig drwy lenwi’r ffurflen ar-lein yma. Rydym hefyd wedi paratoi canllawiau  ar sut i ysgrifennu ffurflen enwebu lwyddiannus ar gyfer Gwobr Ysbrydoli! Tiwtoriaid, cliciwch  yma i gael eich copi.

Ymestyn y dyddiad cau, m
ae enwebiadau yn cau ddydd Gwener 21 Gorffennaf 2017.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes angen i chi wneud unrhyw newidiadau i’ch enwebiad, cysylltwch â  [email protected] neu ffonio 029 2037 0900.

E-bostiwch eich enwebiad at: [email protected]  neu ei anfon drwy’r post at:

Enwebiadau Ysbrydoli! Tiwtoriaid

Sefydliad Dysgu a Gwaith

3ydd Llawr

33-35 Heol y Gadeirlan

Caerdydd

CF11 9HB

Gwobrau Dysgu Ysbrydoli! enillydd 2015 – Scott Jenkinson