Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn falch i gynnal Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid eleni.

Bydd Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid yn dathlu llwyddiannau Tiwtoriaid rhagorol yng Nghymru a ddangosodd angerdd ac ymrwymiad eithriadol i annog, cefnogi ac addysgu oedolion eraill i wireddu eu huchelgais, p’un ai yn eu cymuned, gweithle neu osodiad addysgol.

Daeth llawer o enwebiadau i law ar gyfer Tiwtoriaid ym mhob rhan o Gymru. Caiff rhestr fer ei llunio a’i chyflwyno i’r panel beirniadu annibynnol ym mis Hydref (noder os gwelwch yn dda: mae’r dyddiad cau wedi mynd heibio ar gyfer enwebiadau). Unwaith y detholwyd yr enillwyr terfynol, caiff eu henwau eu cyhoeddi a’u dathlu yn y Seremoni Wobrwyo ar 7 Tachwedd ym Mhrifysgol De Cymru (Adeilad ATRiuM) yng Nghaerdydd. Mae’r cyflwyniad yn bartneriaeth rhwng y Sefydliad Dysgu a Gwaith a Llywodraeth Cymru.

Cliciwch yma i weld straeon Enillwyr Gwobrau Tiwtor Ysbrydoli! 2017

Dalier sylw: Hysbysir pawb a gyflwynodd enwebiadau os bu eu henwebiad yn llwyddiannus erbyn canol mis Hydref

Ar gyfer unrhyw ymholiadau am enwebiadau Gwobrau Tiwtoriaid, cysylltwch os gwelwch yn dda â: [email protected]:

 

Gwobrau Dysgu Ysbrydoli! enillydd 2015 – Scott Jenkinson