Mae hybu achos addysg oedolion mewn polisi cyhoeddus yn greiddiol i ddiben Sefydliad Dysgu a Gwaith. Drwy ein gwaith eiriolaeth, anelwn ddylanwadu ar a darbwyllo’r cyhoedd, gwleidyddion a swyddogion llywodraeth fod gwella, cynyddu ac ymestyn cyfleoedd i oedolion ddysgu ar hyd eu bywydau yn cynnig buddion cyhoeddus yn ogystal â phreifat.

Mae addysg oedolion yn ymdreiddio ac yn cefnogi amrywiaeth o flaenoriaethau polisi cyhoeddus, yn cynnwys gwella iechyd a lles, trechu tlodi a gwella datblygiad economaidd.