Mae Sefydliad Dysgu a Gwaith yn gweithio i ddatblygu modelau addas ar gyfer dysgu a sgiliau a gwasanaethau cyflogaeth ar lefel ddatganoledig a lleol.

Mae’r setliad datganoli yn golygu y datganolwyd pob cyfrifoldeb am addysg oedolion i Lywodraeth Cymru, dan y portffolio Addysg a Sgiliau. Fodd bynnag, ni ddatganolwyd llawer o’r ffactorau sy’n dylanwadu ar addysg oedolion, yn cynnwys polisi llesiant a macroeconomaidd.

Anelwn ddylanwadu ar y drafodaeth ar y setliad datganoli yng Nghymru, a chael mwy o ddealltwriaeth o effaith polisïau sy’n wahanol i’r rhai yn Lloegr, a sut y gweithredant mewn gwahanol ardaloedd.